Черкаська філія ДП «Полтавастандартметрологія» виконує оцінювання та визнання вимірювальних можливостей. Це документальне свідчення того, що підрозділи суб’єктів господарювання, які виконують вимірювання, не залежні від замовників, що використовують результати вимірювань, а також мають відповідну систему керування вимірюванням, технічно компетентні та здатні отримувати достовірні результати вимірювань, характеристики похибок або невизначеність яких відомі.

Маючи багаторічний досвід, таке оцінювання Черкаська філія ДП «Полтавастандартметрологія» виконує з урахуванням ДСТУ ISO 10012:2005 «Системи керування вимірюваннями. Вимоги до процесів вимірювання та вимірювального обладнання». Цей національний стандарт установлює загальні вимоги і містить настанови щодо керування процесами вимірювання та метрологічного підтверджування придатності вимірювального обладнання, що використовують для підтримання і демонстрування відповідності метрологічним вимогам.

Для проведення аудиту необхідно подати до Черкаська філія ДП «Полтавастандартметрологія» заявку та декларацію.