Аудиторський висновок (звіт незалежного аудитора) щодо фінансової звітності за 2016 рік
Форми річної фінансової звітності підприємства за 2015 рік

Ф1. Баланс

Ф2. Звіт про фінансові результати

Ф3. Звiт про рух грошових коштiв

Ф4. Звіт про власний капітал

Ф5. Примітки до річної звітності

Форми річної фінансової звітності підприємства за 2014 рік

Ф1. Баланс

Ф2. Звіт про фінансові результати

Ф3. Звiт про рух грошових коштiв

Ф4. Звіт про власний капітал

Ф5. Примітки до річної звітності

Форми річної фінансової звітності підприємства на сайті Мінекономрозвитку