Сфера акредитації Випробувальної лабораторії харчової продукції та продукції легкої промисловості включає органолептичні, фізико-хімічні, мікробіологічні, фізико-механічні випробування.

Лабораторія проводить випробування понад 20 видів продукції (переглянути)

Випробування проводимо в наших підрозділах:

Лабораторія хроматографії

Хіміко-аналітична лабораторія

Токсико-радіологічна лабораторія

Мікробіологічна лабораторія

Лабораторія продукції легкої промисловості

Компетентність персоналу випробувальної лабораторії харчової продукції та продукції легкої промисловості регулярно підтверджується участю в національних Програмах професійного тестування лабораторій "ПРОФ-ТЕСТ", міжнародних раундах професійного тестування LGC Standards Proficiency Testing (Великобританія), ФГУП “УНИИМ” (Росія). Також постійно проводяться міжлабораторні порівняння результатів вимірювань з акредитованими лабораторіями.

Випробувальна лабораторія надає допомогу організаціям та підприємствам в організації випробувань продукції на наявність (вміст) генетично модифікованих організмів. Випробування проводяться в акредитованих лабораторіях Міністерства економічного розвитку і торгівлі України.

Випробувальна лабораторія харчової продукції та продукції легкої промисловості пропонує свої послуги із стажування персоналу підприємств та організацій на робочому місці за конкретними методиками та показниками методами газової та високоефективної рідинної хроматографії, методами атомної абсорбції, гравіметричним, титрометричним, потенціометричним, фотоелектроколориметричним, рефрактометричним методами тощо.

ЗАЯВКА НА ПРОВЕДЕННЯ ВИПРОБУВАНЬ ХАРЧОВОЇ ПРОДУКЦІЇ ТА ПРОДОВОЛЬЧОЇ СИРОВИНИ (за показниками безпеки)

ЗАЯВКА НА ПРОВЕДЕННЯ ВИПРОБУВАНЬ ХАРЧОВОЇ ПРОДУКЦІЇ ТА ПРОДОВОЛЬЧОЇ СИРОВИНИ (за показниками безпеки та фізико-хімічними показниками)

ЗАЯВКА НА ПРОВЕДЕННЯ ВИПРОБУВАНЬ ХАРЧОВОЇ ПРОДУКЦІЇ ТА ПРОДОВОЛЬЧОЇ СИРОВИНИ (за фізико-хімічними показниками)

ЗАЯВКА НА ПРОВЕДЕННЯ ВИПРОБУВАНЬ НЕХАРЧОВОЇ ПРОДУКЦІЇ

ПРАВИЛО ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ

Контакти:
Керівник Випробувального центру
Сотник Світлана Анатоліївна
Тел/факс:(0472)453052
Тел:(0472)386818
Тел:(067)2171735
Факс: (0472) 33-26-98
18002, м. Черкаси, вул. Гоголя, 278
lab@st.ck.ua